Love this idea from @miss5th, @justspeechy and many others to get kids to be reflective of their learning! #miss5thswhiteboard #teachershelpingteachers #mybestideasareallstolen

This pin addresses understanding motivation. I like the idea of using this prompt, or one similar, at the end of the day/week. If students can reflect on what they have learned that is of interest to them, it helps place value on their learning.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Skolverkets checklista för språkutvecklande arbete

Skolverkets checklista för språkutvecklande arbete

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Man kan alltid bli bättre, hur bra man än undervisar. Det säger matematikforskaren Torulf Palm. Men vad ska man utveckla? Hans förslag är formativ bedömning, som enligt många forskare är ett av de mest effektiva sätten att öka elevernas kunskaper. Inspelat i februari 2014. Arrangör: Umeå universitet.

Pinterest
Search