Christmas tree paper strips (image only)

Paper strip Christmas trees - easy, colorful, flexible craft for small children (or, merry-making Christmas art for creatives of all ages)

Many parents say meditation is a helpful tool for their kids. More research is needed to understand how meditation might specifically benefit kids with learning and attention issues. But it can be a good way to help all kids cope with stress and "quiet the mind." Here are seven apps to introduce your child to meditation. Try Tech Finder for more: u.org/TechFinder

7 Meditation Apps for Kids

Fantastic app ideas to walk kids through meditation and calming the body and mind. These can be helpful to do prior to a surgery or if possible, during a procedure. Find this and many more helpful apps at: org/TechFinder

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

SO Värdegrund och demokrati Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

SO Värdegrund och demokrati Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Mariaslekrum - Illustrerade sånger.

Mariaslekrum - Illustrerade sånger.

De 9 ordklasserna.pdf – OneDrive

De 9 ordklasserna.pdf – OneDrive

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Dubbelt hälften med äpplen

Samband och förändring – Dubbelt och hälften med äpplen

Pinterest
Search