Math Journal page Telling time!

Fall Math Journal Aligned to the Common Core

Tell the Time Worksheet

Great practice for telling time to the hour and half hour. Aligns with Common Core grade Standard: Tell and write time in hours and half-hours using analog and digital clocks.

Math Clock, Teaching Math, Teaching Career, Teaching Ideas, Swedish Language, Clock Worksheets, Printable Worksheets, Teach Online, Teacher Education

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Vi övar på att läsa av tid med hjälp av klockan. Vi lär oss också olika sätt att skriva hur mycket klockan är.

Vi övar på att läsa av tid med hjälp av klockan. Vi lär oss också olika sätt att skriva hur mycket klockan är.

Matens väg genom kroppen

Matens väg genom kroppen

Pinterest
Search