Birthday board I made for my kiddos. I downloaded the months off of Teachers Pay Teachers and used one of my fonts on Word to print out the word "birthday." The parents and kids love the new display for the classroom :)

Birthday board I made for my kiddos. I downloaded the months off of Teachers Pay Teachers and used one of my fonts on Word to print out the word "birthday." The parents and kids love the new display for the classroom :)

Paper Plate Cow Heart Craft- Fun Valentine's Day Craft for Kids! | CraftyMorning.com

Paper Plate Cow Valentine Craft for Kids

Paper Plate Cow Heart Craft- Fun Valentine's Day Craft for Kids! | CraftyMorning.com

Heart Hippo ~ Valentines Craft for Kids

Heart Hippo ~ Valentines Craft for Kids

Love Bears - adorable and easy to make. Great classroom Valentines craft for preschoolers. Free printable.

Love Bears - adorable and easy to make. Great classroom Valentines craft for preschoolers. Free printable.

A good technique for learning how to write your name!

A good technique for learning how to write your name!

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Tecken som stöd: Siffror 0-10

Tecken som stöd: Siffror 0-10

Tecken som stöd: Inte okej

Tecken som stöd: Inte okej

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.


Fler idéer
Pinterest
Sök