7 Brilliant ways to start Any Presentation

7 brilliant ways to start any presentation

Let students learn how math concepts are connected to the real world as they design their own 3D TINY HOUSE! Area, perimeter, and geometry-- math is everywhere in this project based learning activity (PBL). Designing, creating, and problem solving are key features of this resource. Build a Tiny House! $

Build A Tiny House! Project Based Learning Activity, A PBL

Let students learn how math concepts are connected to the real world as they design their own TINY HOUSE! Area, perimeter, and geometry-- math is everywhere in this project based learning activity (PBL). Designing, creating, and problem solving are ke

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Informationskartor över arbetsgången kring området muntlig redogörelse av intresse/fritidsaktivitet.

Informationskartor över arbetsgången kring området muntlig redogörelse av intresse/fritidsaktivitet.

Pinterest
Search