Anchor chart that gives students sentences that provokes feelings about their books. What they liked, didn't like, what they weren't sure about and how they felt after reading.

Great sentence-stems chart for responding to reading. Perfect for Read to Self or Reading Response Journals

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Informationskarta som kan vara en vägledning i att välja bok.

Informationskarta som kan vara en vägledning i att välja bok.

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen: Våra läsloggar

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen: Våra läsloggar

lararmalin | Språkutvecklande klassrum

lararmalin | Språkutvecklande klassrum

Pinterest
Search