writing a summary with nonfiction

This poster would be great to teach students about summarizing, as the NYS ELA Common core standards indicate : and asks students to summarize a text they have read. This poster can be a reference tool when students start summary writing.

Five Finger Retell freebie!

Eclectic Educating: Five Finger Retell! I will use this in my classroom to help students learn how to retell a story that they have read. It will help them get all of the main points in their retelling and help with their comprehension.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Utveckla meningen - Körling undervisar 2011

Utveckla meningen - Körling undervisar 2011

Gestaltande beskrivning, utvecklingstrappa.

Gestaltande beskrivning, utvecklingstrappa.

Pinterest
Search