Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Free printable triangle math fact cards

Math fact families are common in grade math. I made a set of printable math fact family cards to use to practice them.

Fact Family Houses for teaching fact families

Fact Family Houses

Fact Family Houses - prefer this type activity. I believe cutting and pasting detracts from learning maths concepts for children with fine/gross motor skills.

Pinterest
Search