Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, blodpropp i hjärnan, och hjärnblödning. Det är också en av våra stora folksjukdomar och antalet strokedrabbade unga ökar. Men det finns sätt att skydda sig. Ett av dem är ämnet lykopen, som finns i tomater, vilket i forskning har visat sig minska risken

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, blodpropp i hjärnan, och hjärnblödning. Det är också en av våra stora folksjukdomar och antalet strokedrabbade unga ökar. Men det finns sätt att skydda sig. Ett av dem är ämnet lykopen, som finns i tomater, vilket i forskning har visat sig minska risken

Socialstyrelsen vill se fler trombektomier

Socialstyrelsen vill se fler trombektomier

Livet efter stroke - Hjärt-Lungfonden

Livet efter stroke - Hjärt-Lungfonden

Ju snabbare en strokedrabbad får vård desto bättre är prognosen. En låg dos aspirin inom de första 48 timmarna ökar patientens möjlighet att överleva och få ett normalt vardagsliv.

Ju snabbare en strokedrabbad får vård desto bättre är prognosen. En låg dos aspirin inom de första 48 timmarna ökar patientens möjlighet att överleva och få ett normalt vardagsliv.

En ny studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska ge svar på om regelbunden motion som promenader och lätt styrketräning kan förbättra hälsan efter akut stroke och minska risken för återinsjuknande.

En ny studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ska ge svar på om regelbunden motion som promenader och lätt styrketräning kan förbättra hälsan efter akut stroke och minska risken för återinsjuknande.

Hjärt-Lungfonden - Genombrott i strokeforskningen

Hjärt-Lungfonden - Genombrott i strokeforskningen

Kämpigt för makar till strokepatienter | Hjärt-Lungfonden

Kämpigt för makar till strokepatienter | Hjärt-Lungfonden

Lång väg tillbaka efter stroke

Lång väg tillbaka efter stroke

Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, sänker inte risken för död, enligt ledande hjärtprofessor Sherif Sultan. Dessutom överväger ofta de negativa biverkningarna eventuella fördelar: Professor Sultan pekade också på studier som visar ett samband mellan statiner och ökad risk för biverkningar som diabetes, grå starr, njursvikt, leversvikt, impotens, bröstcancer, nervproblem, depression och muskelvärk. Han sa: “Man tar det...

Kolesterolsänkande läkemedel, statiner, sänker inte risken för död, enligt ledande hjärtprofessor Sherif Sultan. Dessutom överväger ofta de negativa biverkningarna eventuella fördelar: Professor Sultan pekade också på studier som visar ett samband mellan statiner och ökad risk för biverkningar som diabetes, grå starr, njursvikt, leversvikt, impotens, bröstcancer, nervproblem, depression och muskelvärk. Han sa: “Man tar det...

Goda resultat för behandling vid stroke - Neurologi - Dagens Medicin

Goda resultat för behandling vid stroke - Neurologi - Dagens Medicin

Pinterest
Sök