Skapa och Sälj!

Skapande verksamhet och att lära sig sälja. Boken Skapa & sälj! som underlättar för den som vill ta sin hobby eller sin verksamhet ett steg längre! Utveckla sig själv och sitt liv, få stöd och peppning!
Denna bok är för dig om inte har säljandet och marknadsförandet som jobb – men ändå behöver kunna det för att förverkliga dina idéer! Boken innehåller också en intensivkurs i hur du bedriver E-handel.

Denna bok är för dig om inte har säljandet och marknadsförandet som jobb – men ändå behöver kunna det för att förverkliga dina idéer! Boken innehåller också en intensivkurs i hur du bedriver E-handel.

Pinterest
Sök