path design

Idea for a Reclaimed Brick Path for the home and garden, love the faux chevron pattern, I'd Expand the path and paint the bricks alternating.

Shade garden plants, astilbes, hostas, fuchsias, creeping jenny - Gardens For Life

Landscaping - Rock Garden: I love the look of this small shade garden, Astilbes, fuchsias, hostas, creeping jenny

Den här helgen går Trädgårdsrundan i nordvästra Skåne och jag var i går och besökte två av de privata öppna trädgårdarna. Så kul att se hur ...

I like my added on greenhouse. Irma helped me plan. I like to have fresh veggies in the winter. (Potting Shed Plans)

Praktisk kant för gräsklipparen

Praktisk kant för gräsklipparen

Smågatsten som avskiljare, storgatsten som rabattkant. Foto: Sylvia Svensson

Smågatsten som avskiljare, storgatsten som rabattkant. Foto: Sylvia Svensson

Murad kant mellan rabatt och gång

Murad kant mellan rabatt och gång

LIGUSTERSYREN ’ENSKEDE’ E-planta 1-PACK

LIGUSTERSYREN ’ENSKEDE’ E-planta 1-PACK

Avskiljare av ojämna stenplattor. Foto: Bernt Svensson

Avskiljare av ojämna stenplattor. Foto: Bernt Svensson

Grusavgränsning och kant av stenar. Slangen löper också här skyddad mot gräsklipparen. Foto: Sylvia Svensson

Grusavgränsning och kant av stenar. Slangen löper också här skyddad mot gräsklipparen. Foto: Sylvia Svensson

Snyggt skötta kanter

Snyggt skötta kanter

Pinterest
Search