Utbildning Barn

Collection by Cecilia Börjesson • Last updated 2 weeks ago

1.53k 
Pins
 • 
36 
Followers
Integrering
Teknik
Jul
Ta bort
Planering
Skolstart
Värdegrund
Kooperativt lärande
Förmågor och formativ bedömning
Väggskyltar
Utvecklingssamtal
Utvärdering
Svenska
Alfabetet
Skriva/Skrivprocessen
Skriv till bild
Läsa
Grammatik
Bilduppgift
Matematik
10-kompisar
Hälften/Dubbelt - Jämna/Ojämna - Större än/Mindre än
Antal - Addition - Subtraktion
Multiplikation och division
Klockan
Other Pins

Integrering

Pedagogisk planering i Skolbanken: Färger tecken

Teknik

See more

Jul

See more

Ta bort

See more

Planering

See more

Skolstart

See more

Värdegrund

Kooperativt lärande

See more

Förmågor och formativ bedömning

Bedömning

2011 kom alla pedagogers Nya Testamente – Lgr 11. Nu pratar vi inte längre om mål, utan kunskapskrav. Och vi pratar inte längre om strävansmål, utan förmågor. Även om förmågorna i 2011 års lä…

Bedömning

2011 kom alla pedagogers Nya Testamente – Lgr 11. Nu pratar vi inte längre om mål, utan kunskapskrav. Och vi pratar inte längre om strävansmål, utan förmågor. Även om förmågorna i 2011 års lä…

WordPress.com

2011 kom alla pedagogers Nya Testamente - Lgr 11. Nu pratar vi inte längre om mål, utan kunskapskrav. Och vi pratar inte längre om strävansmål, utan förmågor. Även om förmågorna i 2011 års läroplan är betydligt färre än målen i Lpo 94 så är de många och 10.000 kronors frågan är som vanligt "Hur gör…

WordPress.com

2011 kom alla pedagogers Nya Testamente - Lgr 11. Nu pratar vi inte längre om mål, utan kunskapskrav. Och vi pratar inte längre om strävansmål, utan förmågor. Även om förmågorna i 2011 års läroplan är betydligt färre än målen i Lpo 94 så är de många och 10.000 kronors frågan är som vanligt "Hur gör…

Väggskyltar

Rutiner under skoldagen

Vi som arbetar i skolans tidigare år har nog alla erfarit att eleverna ofta inte endast behöver träna på att läsa, skriva och räkna i skolan. De behöver också öva på att lyssna, vilket inte...

Rutiner under skoldagen

Vi som arbetar i skolans tidigare år har nog alla erfarit att eleverna ofta inte endast behöver träna på att läsa, skriva och räkna i skolan. De behöver också öva på att lyssna, vilket inte...

Utvecklingssamtal

See more

Utvärdering

Bildlärarens planeringsbok 2015-2016

I dag har jag gjort en uppfräschning av planeringsboken. Inga stora förändringar mest ett nytt färgschema. Den är gjord i PP så du kan bara ladda ner den och göra om den till din egen. Håll till go…

Svenska

Vad betyder värdeorden?

Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De…

Alfabetet

See more

Skriva/Skrivprocessen

Till klassrummet – Sida 23

Synonymer sa hon

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Sagomattan

Längre meningar - Gräv djupare - Lektionsbanken.se

Genom att synliggöra textbearbetning med planschen ”Gräv djupare” blir tydligt för eleverna redan i tidig ålder. Det blir även ett begrepp man kan använda och som eleverna verkligen förstår.

Berättande text – vad är en saga?

I ”Vi läser och reser”-temat har vi fokuserat på berättande texter och framförallt sagor. Sagor är lämpliga att arbeta…

Skriv till bild

Läsa

Läsflytsträning med texter och högfrekventa ord.

Läsflytsträning med högfrekventa ord.Genom att läsa samma ord flera gånger tränar man in orden som ordbilder, vilket underlättar läsningen. Eleverna ska läsa så många ord de hinner under en minut (eller vad du tycker är lämpligt). Detta upprepas i tre dagar. Under dessa dagar kommer antalet ord öka, vilket även kan stärka eleverna. Läsflytsträning med enklare texter.Samma funktion som ovan, här kan man även träna på intonation.

Häfte: Läsförståelsefrågor till “Den magiska kulan”

Jag hade läsförståelsefrågor till de elever som läste B- och C-boken i “Den magiska kulan”. Vi arbetade med dem i skolan. Nu har jag satt ihop läsförståelsefrågorna till varje kapitel i…

Provsidor

Här kan du se provsidor för alla våra material. Notera att det på vissa material finns ett par olika varianter att välja mellan.

Grammatik

De 9 ordklasserna.pdf

Store photos and docs online. Access them from any PC, Mac or phone. Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

Bilduppgift

Sophies klassrum - Skapande/Kreativt

Ett digitalt klassrum

Matematik

Froken Digital – Produkter

OneDrive

10-kompisar

See more

Hälften/Dubbelt - Jämna/Ojämna - Större än/Mindre än

See more

Antal - Addition - Subtraktion

See more

Multiplikation och division

16 mattekluringar med multiplikation och division

Vem står var? - koordinatsystem

Klockan

See more

Other Pins

Vågen - 2 mattekluringar med facit

Ord på tre bokstäver, 5 sidor – Skolmagi.nu

Ord på tre bokstäver, 5 sidor – Skolmagi.nu

I denna problemlösningsuppgift med hösttema ska barnen jämföra de två bilderna med varandra och ringa in skillnaderna på den nedre bilden. Genom att göra denna övning utvecklar barnet sin problemlösande förmåga genom att se likheter och skillnader. På sidan två kan barnen färglägga höstbilden.

Uppgiftsblad - Höst

I denna problemlösningsuppgift med hösttema ska barnen jämföra de två bilderna med varandra och ringa in skillnaderna på den nedre bilden. Genom att göra denna övning utvecklar barnet sin problemlösande förmåga genom att se likheter och skillnader. På sidan två kan barnen färglägga höstbilden.

Flanosaga: Höst för våra små djur

Denna fina flanosaga har jag hämtat från Fröken Flano Filosoferar Hösten strålar med sin närvaro, därför passar denna flanosaga in så bra ju...

CREATIVE IDEAS

Stödstrukturer i klassrummet - Svenska

Svenska

Stödstrukturer i klassrummet - Svenska

.: Berättande text - mall

Berättande text - mall

Hinderbanan - Ur Pennvässaren © Veronica Grönte och Studentlitteratur 2002 www.makete.se + http://www.makete.se/makete-metoden/hinderschema Hinderbanan - Ur Pennvässaren © Veronica Grönte och Studentlitteratur 2002 www.makete.se + http://www.makete.se/makete-metoden/hinderschema Hinderbanan - Ur Pennvässaren © Veronica Grönte och Studentlitteratur 2002 www.makete.se + http://www.makete.se/makete-metoden/hinderschema Hinderbanan - Ur Pennvässaren © Veronica…

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till.

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till.

9 kortfilmer som hjälper oss förstå våra känslor - Utforska Sinnet

I den här artikeln delar vid med oss av 9 kortfilmer som kommer att hjälpa dig att reflektera över och konfrontera dina känslor.

Hjälp! Hur får jag elever att utveckla sitt skrivande?

Ämnet jag behandlar i detta inlägg blev jag intervjuad om i Skolvärlden (160117) och rubriken är Lämna inte eleverna ensamma. Hur tydliggör jag för mina elever vad som utmärker en bra text och hur …

Vad betyder värdeorden?

Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och …

Svenska

Enligt forskare inom skrivinlärning behöver eleverna skriva ca. 60 minuter om dagen. Ska vi i skolan lyckas med detta så måste förstås eleverna skriva i alla ämnen, inte bara i svenska. Jag...

Elevledda utvecklingssamtal m förmågor och mål. | Malins PPlugg

Då var det dags för utvecklingssamtal! Eleverna har fått träna sig på att leda sitt eget samtal. Här under finns dagordningen de följer. Dagordning De har inför samtalet fått fylla i blanketten Inför utvecklingssamtalet. Hur de trivs i skolan. Inför utvecklingssamtal