Ms. Sepp's Counselor Corner: Teamwork: Cup Stack Take 2

Sepp's Counselor Corner: Teamwork: Cup Stack Take 2 Mais

PitFall - A team building activity that teaches about budgeting, financial literacy, and spending money.

Pitfall - AKA Money Pit: Actually a Fun Financial Literacy Activity

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Mariaslekrum - Massage.

Excellent Advice For Anyone Looking For A Massage. Massages can help people to relax both their bodies and minds as they escape from the troubling worries of a hectic day. If you are seeking a great massage

Leken - vad vi lär oss

Leken - vad vi lär oss

Kompissång

Kompissång

Teamwork activity- great for back to school in upper grades! I love that this activity requires thinking and physical activity both!

Bucket Balancing Act - Great teambuilding exercise for a club or classroom icebreaker!

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Mariaslekrum - Massage.

Mariaslekrum - Massage.

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Hur en kompis ska vara.

Hur en kompis ska vara.

Vi har medhjälpare i vår klass, en etta. Uppskattat av barnen att få vara utvald. Laminerade lappar med deras namn sätts i stjärnan.

Vi har medhjälpare i vår klass, en etta.

10 Fun Team-Building Activities For Kids - ACTIVE.com  I have done the hula hoop one many times and it is fun for kids and teachers.

16 Fun Team-Building Activities for Kids

Pass the Hula Hoop Team-building activity

SO Positiv förstärkning. rastförväntningar

SO Positiv förstärkning.

Bra kompis

Bra kompis

Pinterest
Search