Learning Styles: Why "One Size Fits All" Doesn't Work | ilslearningcorner.com

Learning Styles: Why "One Size Fits All" Doesn't Work

Classroom Rules, Classroom Ideas, Teacher Education, Teaching Time, Growth Mindset, Assessment, Teacher Stuff, Adhd, Worksheets

Skolans alla elever har sett Pluggkoden (UR) med några veckors mellanrum. De fyra programmen handlar om hur både elever och lärare kan använda smarta strategier för att lära sig, minnas och fokuser...

Pluggkoden

Skolans alla elever har sett Pluggkoden (UR) med några veckors mellanrum. De fyra programmen handlar om hur både elever och lärare kan använda smarta strategier för att lära sig, minnas och fokuser...

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Weekly Behaviour Report

This form is used in a kindergarten classroom to notify parents of how students behaved each day of the week. It is sent home on a daily basis and signed by the parent every night. * now includes US spelling of Behaviour and Forgotten Report form

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Pinterest
Search