Jonas Carlsson

Jonas Carlsson

’Jag’. Det konceptet håller jag fortfarande på att lära mig. Vem jag är? Jag har börjar studera mig själv bara de senaste åren. Se vad jag gillar, vad jag ä