Daily 5: Launching Read to Self

Book chain

Challenge students to read 100 books by the end of school. Record title and author of each book on a paper "chain" link and return the complete chain for a photo op and to be gushed over for completing such a feat :o)

What Does the "Text" Say? Text Evidence Reading Response Printables

What Does the "Text" Say?

What Does the "Text" Say? Text Evidence Reading Response Printables- Adapt to a bulletin board - What do the text "really" say?

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska dela in sin text i stycken.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever hur de kan markera texter när de läser, för att visa hur de tänker under läsning, och på så sätt bland annat visa dig vilka lässtrategier de använder sig av. Elevernas markeringar kan du använda för att bedöma deras förmåga att använda lässtrategier.

En film om hur man kan kombinera läsfixarna och genrepedagogik.

En film om hur man kan kombinera läsfixarna och genrepedagogik.

Performing in Education: Using novels in the classroom: Character Trait & Textual Evidence Lesson

Four weeks of paper-saving February Reading Homework Pages! Your students will provide written responses to the standard-aligned questions and mark text-based evidence using color coding.

Pinterest
Search