Teacher Tools to "Technify" Your Classroom!

Teacher Tools to "Technify" Your Classroom! Kahoot, Flippity Edpuzzle, Geddit, and edpuzzle are extremely helpful!

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Urbanization argumentative essay rubric ideas in essay;clear structure which. Rubric for the Assessment of the Argumentative Essay.

Middle Ages Notebook Pages  PDF file to save or print

Middle Ages Notebook Pages , Lapnotes and Colour in Sheets We've just flicked some pages together to use for our study this week (yay, .

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken  Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Hela året runt.pdf – OneDrive

Create and work together on Word, Excel or PowerPoint documents.

8

Vad betyder värdeorden?

School Hacks, School Ideas, Ena, Persuasive Essays, Thinking Skills, School Stuff, Teaching Social Studies, Teaching English, Creative Writing

Pinterest
Search