Letter Puzzles!

Letter Puzzles- how cool is this double impact idea? Puzzle, letter recognition and beginning letter sounds.

alphabet egg hunt: uppercase and lowercase letter match | teachmama.com

alphabet egg hunt: uppercase and lowercase letter match

Free Printable alphabet egg hunt: uppercase and lowercase letter match…

FREE Alphabet Printables. Alphabet chart, letter sound clip cards and upper and lowercase puzzles. Perfect for literacy centers or ABC games.

Free Alphabet Printables

Alphabet chart letter sound clip cards and upper and lowercase puzzles. Perfect for literacy centers or ABC games.

Print these free clip cards for a great letter sound activity!

26 free beginning sound clip cards

26 free beginning sound clip cards - The Measured Mom

D is for Dinosaur Children's Craft / Art Project - Children will create dinosaur of their own! They get to name him, say what he eats, how big he is, etc. - Great for Pre-K Complete's Dinosaur theme! Repinned by Pre-K Complete - follow us on our blog, FB, Twitter, & Google Plus!

Printable Letter D and More Alphabet Letter Activities for preschool.

Fun Printable letter d crafts includes a letter d is for dinosaur craft template and other letter d activity ideas.

Alphabet Egg Matching Game - phonics practice, letter matching, preschool & kindergarten game | Modern Preschool

Initial Sound Egg Alphabet Matching Game

Printable Alphabet Egg Matching Game to practice phonics and letter skills from Modern Preschool

letter y craft 1 the measured mom 7 Letter Y Crafts and Process Art for Preschoolers

7 Letter Y Crafts and Process Art for Preschoolers

Y is for Yellow. letter y craft 1 the measured mom 7 Letter Y Crafts and Process Art for Preschoolers.

Letter activity for Halloween! Spider S!

Letter Of The Week s

Spider Craft letter S

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Förskoleburken: Gratis sånghäften till förskolan// TITTUT har flera olika sånger med lättlärda tecken. Enkla och snabbt tillämpade, precis det som behövs! Can't wait! (LA)

Förskoleburken: Gratis sånghäften till förskolan// TITTUT har flera olika sånger med lättlärda tecken. Enkla och snabbt tillämpade, precis det som behövs! Can't wait! (LA)

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Jag fick en förfrågan om ett material om veckodagarna. Jag har letat på nätet och i de böcker och pärm jag har här hemma men inte hittat så mycket om just veckodagarna. Om man arbetar på en förskola…

Jag fick en förfrågan om ett material om veckodagarna. Jag har letat på nätet och i de böcker och pärm jag har här hemma men inte hittat så mycket om just veckodagarna. Om man arbetar på en förskola…

spraklekar_efter_bornholmsmodellen_700

spraklekar_efter_bornholmsmodellen_700

Bornholmsmaterialet Lättåskådligt – en lek på varje sida. Lättplanerat – färdiga veckoscheman för ett helt läsår. Tidsbesparande – bildkort och bokstäver färdiga att använda. Praktisk förvaring – till alla kort och bokstäver ingår askar i färg. Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är ett komplett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas

Bornholmsmaterialet Lättåskådligt – en lek på varje sida. Lättplanerat – färdiga veckoscheman för ett helt läsår. Tidsbesparande – bildkort och bokstäver färdiga att använda. Praktisk förvaring – till alla kort och bokstäver ingår askar i färg. Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket är ett komplett språkutvecklande material med målet att utveckla elevernas

Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass (inbunden)

Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute förskola och förskoleklass (inbunden)

Räkna med naturen : utematte för alla väderlekar (kartonnage)

Räkna med naturen : utematte för alla väderlekar (kartonnage)

Pinterest
Search