Pinterest
This is a great poster to encourage better descriptive words in the classroom. by darla

descriptive words other words to use. be still my heart! I love using a variety of descriptive words. This list, in the words of Mrs.Riley -my high school English teacher, is a plethora of words :-)

Display this infographic in your classroom to help students incorporate transitions in their writing. More

This ones for older students and can push students to use several different kinds of prompts in their writing. I love that it is visually stimulating and therefore students are more likely to refer to it when writing in class.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Skapligt Enkelt matematiskt: Tiokamrater med fingrar. Den har ingenting att göra med fsk:ans värld men behövde spara den någonstans tills min dotter börjar på skolan

Skapligt Enkelt matematiskt: Tiokamrater med fingrar. Den har ingenting att göra med fsk:ans värld men behövde spara den någonstans tills min dotter börjar på skolan

Spågumman - fakta. Vad tror du texten kommer att berätta? Vad vet du sedan tidigare om ämnet?

Pearltrees lets you organize all your interests