I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjälp med att komma ihåg al…

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Ett åskvädersbarn och ett helvetsgap lär oss hur vi kan gestalta - Annika Sjödahl

Gestaltning – Poster by Annika Sjödahl

Lärarhjälpen

Lärarhjälpen

Teacher Trap|Understanding Characters. This article contains some solid ideas for anchor charts, like the one pictured above, for teaching students to think about character development. The visuals and simplicity of the designs make these ideas suitable for use with ELLs.

Understanding Characters

Teacher Trap|Understanding Characters. This article contains some solid ideas for anchor charts, like the one pictured above, for teaching students to think about character development. The visuals and simplicity of the designs make these ideas suitable for use with ELLs.

Som alltid när jag skall ha en lässtrategilektion så förbereder jag mig genom att läsa texten, tänka ut lässtopp, fundera över vilka strateg...

Som alltid när jag skall ha en lässtrategilektion så förbereder jag mig genom att läsa texten, tänka ut lässtopp, fundera över vilka strateg...

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Pinterest
Search