FREE Printable Figurative Language Anchor Chart Illustrated Posters

FREE Printable Figurative Language Anchor Chart Illustrated Posters

Great questions to ask before, during, and after reading!

Great questions to ask before, during, and after reading!

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

Skrivprocessen

Skrivprocessen

Skolkorgen: Styckeindelning

Skolkorgen: Styckeindelning

Skolkorgen: Styckeindelning

Skolkorgen: Styckeindelning

Pinterest
Sök