Kindergarten Reading Comprehension Passages with Multiple Choice Questions

Kindergarten Guided Reading Comprehension Passages and Questions {Ideal for ESL}

Reading Workshop posters to help facilitate students when talking about books with a buddy/partner. Perfect for First Grade and later in the year for Kindergarten. Includes 7 posters plus a bookmark! $

{Book Buddy Questions} Reading Workshop Posters Kindergarten and First Grade

Reading Workshop posters to help facilitate students when talking about books with a buddy/partner. Perfect for First Grade and later in the year for Kindergarten. Includes 7 posters plus a bookmark!

Frågor på tre nivåer om texten. Nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna. På raden kan besvaras med information som står direkt uttalad i texten. Mellan raderna är sådana som kräver att läsaren kan hitta svaren på olika ställen i texten och dra egna slutsatser, kallas för inferenser, att läsa mellan raderna. För att svara på frågor bortom raderna krävs att läsaren anv. sina tidigare kunskaper och erfarenheter, att de gör text-kopplingar.  Reportern används under och efter…

Här hittar ni information om läsförståelsestrategier och länkar till filmer.

Pinterest
Search