Rate Your Writing Free Download. Visa eleverna på bedömningar av texter.

A great visual rubric. It is so important for students to see models! Using a rubric scale to compare weak and strong writing models is a great way for students to begin to reflect on their own writing!

Everything you need to make GUIDED READING interesting and engaging!

Everything you need to make GUIDED READING interesting and engaging! Could also use for post it nite questions after silent reading time

Guided Reading Reminder/Help Slips >>> The reminder slips are designed for teachers to use during their guided reading sessions with individuals. At the end of the guided reading session or just after the student has read an instructional text, use the appropriate slip by ripping it off and slipping it inside your student's reader.$

Guided Reading Reminder Slips

Guided Reading Reminder/Help Slips >>> The reminder slips are designed for teachers to use during their guided reading sessions with individuals. At the end of the guided reading session or just after the student has read an instructional text, use the a

Berättelseschema - Cowboyen. Hjälper dig att få struktur på dina egna berättelser och hur andra är uppbyggda.

Berättelseschema - Cowboyen. Hjälper dig att få struktur på dina egna berättelser och hur andra är uppbyggda.

Spågumman - vad kommer att hända? Vad tror du?

Spågumman - vad kommer att hända? Vad tror du?

Sagoberget hjälper mina elever att prata om och skapa berättelser.

Sagoberget hjälper mina elever att prata om och skapa berättelser.

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen.

Här hittar ni information om läsförståelsestrategier och länkar till filmer.

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter.

Här hittar ni information om läsförståelsestrategier och länkar till filmer.

Pinterest
Search