Pinterest • Världens idékatalog

Stjärnläsaren - berättelser. Använd när du läser berättande texter.

2

Pin tillagd från

pearltrees.com

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om. Konstnären används under läsningen.

1

Start - En läsande klass

enlasandeklass.se

Läsförståelsestrategier i praktiken: Att bedöma läsförståelse

1

Läsförståelsestrategier i praktiken: Att bedöma läsförståelse

marietrapp.blogspot.com

Att undervisa i läsförståelse

1

Att undervisa i läsförståelse

slideshare.net

Reportern - frågor under ytan.

1

Sparad av

Anna Ekholm

Reportern - frågor på ytan.

1

Sparad av

Anna Ekholm

Everything you need to make GUIDED READING interesting and engaging!

1

GUIDED READING - TeachersPayTeachers.com

teacherspayteachers.com

"En läsande klass". Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre. Denna strategi används innan, under och efter läsningen. www.enlasandeklass.se

1

Pin tillagd från

enlasandeklass.se

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära. Olika grafiska modeller kan med fördel användas för att sammanfatta både skönlitterära texter och faktatexter.

1

Start - En läsande klass

enlasandeklass.se

Läsförståelsestrategier i praktiken: Stjärnläsaren

Läsförståelsestrategier i praktiken: Stjärnläsaren

marietrapp.blogspot.com