Garden inspiration.

This is my dream garden. fence and chicken coop as edge- coop clean out directly to compost within fenced area

Shelves - and use those shelves as hangars - but then isn't it annoying/dangerous to get stuff off the shelves?

A truly grand garden tool shed. I am going to do this to my shed to get things out of the garage this year.

Kolonidagar: Drömmer om växthus

Om jag fick ha en gårdsbutik hade jag den gärna i ett orangeri på sommaren

För några år sen när framtidsångesten var som värst var vi några vänner som började bygga på en gemensam dröm: en alldeles egen Bullerby. Det handlar inte om någon knäpp sektvurm, utan jag tror helt…

"Alla ѵί ɓaгn ί Bulleгɓyn", a cɦίldren ɓooƙ ɓy Astгίd Lίndgгen

Amazing Ideas For Growing A Successful Vegetable Garden (17) #vegetableplanters

Amazing Ideas For Growing A Successful Vegetable Garden (17) #vegetableplanters

Pinterest
Search