Cheap easy! Ingenious!

IKEA Paper Organizer - Craft Room - DIY Paper Sorter from stacked IKEA Magazine files. Just tape together with packing tape.

Poster display for classroom expectations/community building $

"In Our Classroom" {Posters for Classroom Expectations and Community Building}

Silly sentence project complete! I can't wait to use this for my word work stations.

Silly sentence project - Our tutors help students from Grade 1 to Grade 12 in French, English and maths on our Virtual Immersion Campus

Great site for classroom displays - Pretty fantastic idea for the "digital age"

Classroom Displays

visual timetable Great site for classroom displays - Pretty fantastic idea for the "digital age"

Olika slags frågor av Elina Sandström från En läsande klass på fb.

Olika slags frågor av Elina Sandström från En läsande klass på fb.

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. Här är språklådan: pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban. #förskola #lpfö98 #språklåda #språkutveckling #begreppsbildning #utvecklingochlärande #delaktighet #tillgänglighet #färger

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. Här är språklådan: pappa är sjuk, sa lilla spöket Laban. #förskola #lpfö98 #språklåda #språkutveckling #begreppsbildning #utvecklingochlärande #delaktighet #tillgänglighet #färger

Pinterest
Search