2. The Believer's Church - The History and Character of Radical Protestantism av Donald F. Durnbaugh från 1968 (andra upplagan 1985, tredje 2003). Den tar upp frikyrkorörelser från medeltiden fram till 1900-talet och analyserar dem även teologiskt. http://barnabasbloggen.blogspot.se/2010/07/en-karismatisk-kyrkohistoria.html

Decision Making and the Will of God: A Biblical Alternative to the Traditional View: Garry Friesen.

Radical faith: An alternative history of the Christian church

De fattigas röst

Flerstämmig församling - Stuart & Sian Murray Williams

Kännetecken – Att söka guds närvaro i en kaotisk tid

Pinterest
Search