Closings for Writing

A super helpful writing tool that addresses common core writing expectations. How to close writing pieces

Story Retelling Anchor Chart and printable for creating a "retelling rope."

Retelling Stories Anchor Chart and printable for creating a "retelling rope." Cute and good idea for primary grades such as pre grade for reading comprehension skills

First Grade Blue Skies: Finds, a New Pack, and a Freebie!

Maybe change it a little so it is geared to the students independent reading books or guided reading books.

FREE geography matching activity with the 7 continents of the world. Perfect for toddlers, preschoolers and kindergarten to introduce the continents.

7 Continents of the World: Matching Activity

geografia facile - FREE geography matching activity with the 7 continents of the world. Perfect for toddlers, preschoolers and kindergarten to introduce the continents.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

FREE 6 Poster Set for teaching the subgenres of Folktales: Fairy Tale, Tall Tale, Fable, Myth, & Legend. Visit my blog for more reading and literature freebies! http://imlovinlit.blogspot.com

FREE 6 Poster Set for teaching the subgenres of Folktales: Fairy Tale, Tall Tale, Fable, Myth, Legend. Can be adapted for therapy ⓁⓄⓋⒺ New Therapies Ireland

Lapbooks are a great way to get students learning when they don't even know they are learning! This pack includes all interactive and hands on activities to teach continents and oceans. The best part is you can also use this pack as an interactive notebook or simply use the foldables to reinforce the learning.

Continents and Oceans

Lapbooks are a great way to get students learning when they don't even know they are learning! This pack includes all interactive and hands on activities to teach continents and oceans. The best part is you can also use this pack as an interactive notebook or simply use the foldables to reinforce the learning.

Pinay Homeschooler is a blog that shares homeschool and afterschool activity  of kids from babies to elementary level.

Montessori Inspired Animal Continents Activity Sheets

Pinay Homeschooler is a blog that shares homeschool and afterschool activity of kids from babies to elementary level.

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv, mina vänner, vänskap, vad är en bra vän

social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, lektionstips, lektioner, övningar i att berätta, berätta, skrivövningar, eleverna reflekterar, Boken om mig, presentera sig själv, mina vänner, vänskap, vad är en bra vän

Pinterest
Search