Pinterest
Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Dubbelt och hälften 0-100

Samband och förändring – Dubbelt och hälften i talområdet 0-20, 0-100

Problemlösning | Montessoriinspirerad matematik

Problemlösning | Montessoriinspirerad matematik

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter två spalter


More ideas