Great list of questions/statements for teachers and/or students to use during guided reading!

Reading Comprehension- Guided reading strategy called "Say Something" allows teachers to see how students are thinking about their texts. Additionally, it provides students w/a tool to help them express their ideas about reading in meaningful ways.

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

▶ Läsförståelsestrategier Att göra textkopplingar - YouTube

▶ Läsförståelsestrategier Att göra textkopplingar - YouTube

Revolting Rhymes, Teaching Writing, Adhd, Biology, Literacy, Bra, Teaching Cursive

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i berättelseskrivande

Läs- och skrivundervisning : Cirkelmodellen i alla ämnen

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Checklista för en språkutvecklande lektion - YouTube

Varför ska lärare blogga? | Läs- och språksatsningen

Varför ska lärare blogga? | Läs- och språksatsningen

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt/arbetsgang-1.216247

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt/arbetsgang-1.216247

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter

Språket bär kunskapen: Att identifiera svårigheter

Pinterest
Search