Make a yarn abc book with this great idea from @Erin B B B Wing at Small Types

Make a yarn abc book with this great idea from B B Wing at Small Types. Add the Braille letter and this becomes a great reference book!

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Fun activities, learning ideas, and resources to help children in preschool and Kindergarten learn their alphabet and letter sounds!

Powers of 10 Math Face Off 5.NBT.2

Fun activities, learning ideas, and resources to help children in preschool and Kindergarten learn their alphabet and letter sounds!

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Alphabet sensory play activities and ideas for kids learning the alphabet and practicing letter sounds. Alphabet activities for toddler and preschool age kids.

Alphabet Sensory Play for Learning Letters

Kids playing activities Alphabet sensory play activities and ideas for kids learning the alphabet and practicing letter sounds. Alphabet activities for toddler and preschool age kids.

Pearltrees lets you organize all your interests

Pearltrees lets you organize all your interests

Pinterest
Search