Pinterest
Letter Tracing Worksheets Free Printables.

Tons of Tracing Worksheets, shapes, abc, days of the week, addition.and by grade level This would be good for kindergarten. Writing not tracing.

Name Art: what a fun way for kids to practice cutting, gluing, and tracing their names.

TEACH YOUR CHILD TO READ - Name Art: what a fun way for kids to practice cutting, gluing, and tracing their names. Super Effective Program Teaches Children Of All Ages To Read.

Back to School Preschool Centers - FREE Pre-Writing Tracing cards

Back to School Preschool Centers

substitute teacher plan pop art names

Stained Glass Names: this is a simple project, and a great introduction to the concept of positive and negative space for younger kids. Any project using their names is typically a guaranteed hit! It is also a good way to really explore the shape of the

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Alla material nedan är gratis att ladda ner och det är fritt att kopiera dem för den egna undervisningen. Den som däremot vill visa sin uppskattning och bidra till företagets möjligheter...

Alla material nedan är gratis att ladda ner och det är fritt att kopiera dem för den egna undervisningen. Den som däremot vill visa sin uppskattning och bidra till företagets möjligheter...

SV Spel för uttal och läsning. Allt materiel är gratis att ladda ner.

SV Spel för uttal och läsning. Allt materiel är gratis att ladda ner.

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsa...

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsa...

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsa...

Den här affischen kan du som lärare använda i klassrummet för att visa elever skillnaden mellan att läsa på riktigt och att läsa på "låtsa...