Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

Lärande i sagans värld : om temaarbete i förskola och förskoleklass

Historiebok för barn : Stenåldern Bronsåldern Järnåldern (inbunden)

Historiebok för barn : Stenåldern Bronsåldern Järnåldern (inbunden)

Lärplatta och Språket @ Förskolearenan

Lärplatta och Språket @ Förskolearenan

Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, massage

Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld

Det högkänsliga barnet : att växa och må bra i en överväldigande värld

Russinhissen : enkla experiment i fysik och kemi (inbunden)

Russinhissen : enkla experiment i fysik och kemi av Hans Persson (Bok)

Skapande aktiviteter : Dokumentera och skapa med lärplatta. Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget.

Skapande aktiviteter : Dokumentera och skapa med lärplatta. Lärplatta i förskola och skola? Kan den underlätta och hjälpa till med dokumentation och skapande? Om du använder dig av rätt appar och funktioner kan lärplattan bli ett fantastiskt verktyg för både barn, elever, pedagoger och föräldrar. Det här är en bok som visar på möjligheterna med verktyget.

Ett år i ur och skur : - utomhuspedagogik i förskolan

Ett år i ur och skur - - utomhuspedagogik i förskolan av Eva Änggård (Häftad)

Massagesagor : beröring som ökar ditt barns lugn, empati, kreativitet och självkänsla

Massagesagor : beröring som ökar ditt barns lugn, empati, kreativitet och självkänsla

Dokumentera i förskolan

Dokumentera i förskolan

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Pinterest
Search