undervisning

22 Pins0 Följare
Ordklasser
#läshäxan och den lilla bokvätten
Tio tips för en inkluderande skolstart | specialpedagogen
Lärportalen
Om skolfrånvaro – Bo Hejlskov Elvén
Foto: Mikael Rosenberg För många elever är det lättare att säga vad de tycker om man använder bilder. En bild kan fungera som en ledtråd eller något att reflekt
psykiskhalsa
Att kicka igång jobbhjärnan med boken "Elevhälsa som främjar lärande"
Specialpedagogiska skolmyndighetens (spsm) material ”Arbeta med språkstörning i förskola och skola” ger inte bara en förklaring till vad språkstörning är utan också konkreta tips. Många…
Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Fler idéer
What an affective teacher's classroom looks like
Umeå kommun har tagit fram en riktigt bra åtgärds- och anpassningsbank med fokus på vad som kan göras i lärmiljön!
#läshäxan och den lilla bokvätten
Lektionsbanken består av lärares tips kopplade till Lpfö 98 och ämnenas kursplaner i Lgr 11. Innan tipsen publiceras går en lärare igenom dem för att se att de är okej att lägga ut. Du kan använda tipsen i din undervisning och verksamhet hur du vill. Ingen inloggning krävs och det är helt kostnadsfritt.
Foto: Mikael Rosenberg För många elever är det lättare att säga vad de tycker om man använder bilder. En bild kan fungera som en ledtråd eller något att reflekt
22-time-4
Illustration: Helena Davidsson Neppelberg
Jessica Håkansson: ”Här på skolan använder vi aldrig läromedel på gruppnivå. Ett läromedel, en mattebok till exempel, kan lätt invagga oss lärare i en trygghet
EN LOGOPEDS TANKAR OM SPRÅK OCH SPRÅKUTVECKLING HOS DE ALLRA MINSTA
Läsa-skriva-räkna-garantin missar de flerspråkiga eleverna, skriver Nationellt centrum för svenska som andraspråk.
Pinterest
Sök