1500-talet

Utforska relaterade ämnen

S:t Ibb på 1500-talet med torn i öst. Innan rivningen år 1726 var det delvis nedrasat. Detalj av träsnitt från 1586 av Braun och Hogenberg.

S:t Ibb på 1500-talet med torn i öst. Innan rivningen år 1726 var det delvis nedrasat. Detalj av träsnitt från 1586 av Braun och Hogenberg.

LJUSET - OPTIK. Ljus – vad är det? Ända in på 1500-talet trodde man att ögonen sände ut osynliga strålar och att det var så vi kunde se olika saker. Om.

LJUSET - OPTIK. Ljus – vad är det? Ända in på 1500-talet trodde man att ögonen sände ut osynliga strålar och att det var så vi kunde se olika saker. Om.

Den europeiska koloniseringen av resten av världen började redan på 1500-talet, men var som mest omfattande under 1800-talet. Men hur gick de europeiska kolonialmakterna till väga när de tog över andra områden och utrotade eller förslavade dess befolkning? Hur försvarades dessa handlingar? Vi får se hur koloniseringen hänger ihop med den jakt på råvaror och landområden som industrialiseringen av Europa gav upphov till, samt hur handlingarna försvarades genom att hävda att resten av världen…

Den europeiska koloniseringen av resten av världen började redan på 1500-talet, men var som mest omfattande under 1800-talet. Men hur gick de europeiska kolonialmakterna till väga när de tog över andra områden och utrotade eller förslavade dess befolkning? Hur försvarades dessa handlingar? Vi får se hur koloniseringen hänger ihop med den jakt på råvaror och landområden som industrialiseringen av Europa gav upphov till, samt hur handlingarna försvarades genom att hävda att resten av världen…

Kvinnounderkläder från 1500-talet

Kvinnounderkläder från 1500-talet

Finsk invandring till Sverige har ägt rum sedan tidig medeltid och har ett samband med att Finland, under 1100-talet blev en del av Sverige. Från 1300-talet ökade invandringen successivt, fram till slutet av 1500-talet. Fram till omkring 1570-talet hade finnarna invandrat via Stockholm och Gävle, till landskapen norr om Mälaren. Speciellt var detta markant under Gustav Vasas regeringstid. Det var finnar som förekom både på landsbygden, som i städerna. De var jordbrukare, drängar, smeder m.m.

Finsk invandring till Sverige har ägt rum sedan tidig medeltid och har ett samband med att Finland, under 1100-talet blev en del av Sverige. Från 1300-talet ökade invandringen successivt, fram till slutet av 1500-talet. Fram till omkring 1570-talet hade finnarna invandrat via Stockholm och Gävle, till landskapen norr om Mälaren. Speciellt var detta markant under Gustav Vasas regeringstid. Det var finnar som förekom både på landsbygden, som i städerna. De var jordbrukare, drängar, smeder m.m.

”Svensk försvarsförmåga den sämsta sedan 1500-talet” - DN.SE

”Svensk försvarsförmåga den sämsta sedan 1500-talet” - DN.SE

Husets byggnadsår är från 1500-talet, påbyggnader har gjorts i mitten av 1600-talet och i mitten av 1800-talet.

Husets byggnadsår är från 1500-talet, påbyggnader har gjorts i mitten av 1600-talet och i mitten av 1800-talet.

Varför står det så lite skrivet om kvinnor i historieböckerna? När man läser svenska historiebeskrivningar kan man få intryck av att kvinnor inte gjort så mycket. Men kvinnor har varit aktiva i samhällsutvecklingen och jobbat med samma saker som män. Här får vi höra om kvinnor som reste runstenar på vikingatiden, arbetade på 1500-talet och influerade akademin under 1800-talet. Journalisten Lina Thomsgård diskuterar strategier och metoder för att synliggöra kvinnor som hamnat i skymundan.

Varför står det så lite skrivet om kvinnor i historieböckerna? När man läser svenska historiebeskrivningar kan man få intryck av att kvinnor inte gjort så mycket. Men kvinnor har varit aktiva i samhällsutvecklingen och jobbat med samma saker som män. Här får vi höra om kvinnor som reste runstenar på vikingatiden, arbetade på 1500-talet och influerade akademin under 1800-talet. Journalisten Lina Thomsgård diskuterar strategier och metoder för att synliggöra kvinnor som hamnat i skymundan.

Kvinnounderkläder från 1500-talet

Kvinnounderkläder från 1500-talet

Ett hus med en historia - Vi har sedan 2001 bott i ett parhus på en gård i Kullabygden. Gården har anor sedan 1500-talet - då Tycho Brahe fick den och tio andra gårdar i Kullabygden av den danske kungen Fredrik II - men den nuvarande huskroppen uppfördes på 1850-talet. Hösten 2015 fick vi chans att köpa även andra halvan av huset och därmed startar en renoveringsresa för oss. Målet är att återställa hela huset till ett fint skick både interiört och exteriört. Du som är intresserad av att…

Ett hus med en historia - Vi har sedan 2001 bott i ett parhus på en gård i Kullabygden. Gården har anor sedan 1500-talet - då Tycho Brahe fick den och tio andra gårdar i Kullabygden av den danske kungen Fredrik II - men den nuvarande huskroppen uppfördes på 1850-talet. Hösten 2015 fick vi chans att köpa även andra halvan av huset och därmed startar en renoveringsresa för oss. Målet är att återställa hela huset till ett fint skick både interiört och exteriört. Du som är intresserad av att…

Pinterest
Sök