Bakgrund och orsaker till den amerikanska revolutionen | SO-rummet

Bakgrund och orsaker till den amerikanska revolutionen | SO-rummet

Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var…

Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var…

April 19, 1775: The Battles of Lexington and Concord, in which the first shots of the Revolutionary War were fired

April 19, 1775: The Battles of Lexington and Concord, in which the first shots of the Revolutionary War were fired

Minutemen were Patriots that fought to represent the Americans. They were like militia, being sivillians. But a third of the militia were Minutemen and the difference between the two were that Minutemen could be ready to fight in a minute's warning.

Minutemen were Patriots that fought to represent the Americans. They were like militia, being sivillians. But a third of the militia were Minutemen and the difference between the two were that Minutemen could be ready to fight in a minute's warning.

Revolutionary War Timeline (1775-1783)  infographic

Revolutionary War Timeline (1775-1783) infographic

American Revolution.org -- battles, documents, events, timelines, video

American Revolution.org -- battles, documents, events, timelines, video

Bildresultat för 1700-talet

Bildresultat för 1700-talet

folyamatkártyák/láncmesék - Kollár Orsi - Picasa Web Album

folyamatkártyák/láncmesék - Kollár Orsi - Picasa Web Album

S TEACHERS and Primary - temporal sequences and other things - resources organized by topics

S TEACHERS and Primary - temporal sequences and other things - resources organized by topics

Logisch rangschikken

Pepi

Logisch rangschikken

Pinterest
Sök