Amerikanska revolutionen

Utforska relaterade ämnen

Revolutionary War Timeline (1775-1783)  infographic

Revolutionary War Timeline (1775-1783) infographic

Bakgrund och orsaker till den amerikanska revolutionen | SO-rummet

Bakgrund och orsaker till den amerikanska revolutionen | SO-rummet

American Revolution.org -- battles, documents, events, timelines, video

American Revolution.org -- battles, documents, events, timelines, video

Axel von Fersen, var en svensk fältherre och adelsman. En berest och världsvan man, med en fot i Sverige och en i Paris. Han sägs ha varit Marie Antoinettes älskare och haft en betydande roll i spelet både under den franska revolutionen och i det amerikanska inbördeskriget. Axel von Fersen var en modemedveten man. Hans stil visar på lyx och han hade den rätta höjden på sina klackskor. Att som man bära skor med klack ansågs visa på ens manlighet. Mycket av Axel von Fersens kläder finns kvar…

Axel von Fersen, var en svensk fältherre och adelsman. En berest och världsvan man, med en fot i Sverige och en i Paris. Han sägs ha varit Marie Antoinettes älskare och haft en betydande roll i spelet både under den franska revolutionen och i det amerikanska inbördeskriget. Axel von Fersen var en modemedveten man. Hans stil visar på lyx och han hade den rätta höjden på sina klackskor. Att som man bära skor med klack ansågs visa på ens manlighet. Mycket av Axel von Fersens kläder finns kvar…

Minutemen were Patriots that fought to represent the Americans. They were like militia, being sivillians. But a third of the militia were Minutemen and the difference between the two were that Minutemen could be ready to fight in a minute's warning.

Minutemen were Patriots that fought to represent the Americans. They were like militia, being sivillians. But a third of the militia were Minutemen and the difference between the two were that Minutemen could be ready to fight in a minute's warning.

April 19, 1775: The Battles of Lexington and Concord, in which the first shots of the Revolutionary War were fired

April 19, 1775: The Battles of Lexington and Concord, in which the first shots of the Revolutionary War were fired

Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var…

Tejp Spets 1,5mm X 2,5 m Vit

Under en relativt kort period förlorade Sverige runt en femtedel av sin befolkning. Mer än 1,2 miljoner svenskar som utvandrade till Amerika under senare delen av artonhundratalet och en bit in på nästa sekel. De lämnade sitt hemland och sökte en ny framtid på andra sidan Atlanten, ofta under avsevärda umbäranden.En del reste för att för att finna den religiösa frihet som saknades i det fundamentalistiskt lutheranska Sverige. Andra lockades av USA:s väg mot demokrati när Sverige ännu var…

Revolutionary War Basic Facts: when was it? who was involved? where was it? what was it? why did it happen?

Revolutionary War Basic Facts: when was it? who was involved? where was it? what was it? why did it happen?

3036ba2df10cc334e7e7ba45981bb12a.jpg 540×1.525 píxeles

3036ba2df10cc334e7e7ba45981bb12a.jpg 540×1.525 píxeles

Battles of the Civil War: a carnage chart

Battles of the Civil War: a carnage chart

Pinterest
Sök