Pinterest

Beteendehantering

Lärandegrop

Lärandegrop

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Veckans förmåga | Ugglornas näste

Tips på mall vid elevledda utv samtal

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Tips på mall vid elevledda utv samtal

Klassrumsregler

Klassrumsregler

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varan...

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varan...

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Lärandezon grön

Lärandezon grön

PicCollage (1)

PicCollage (1)

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Mariaslekrum - Massage.

Mariaslekrum - Massage.

En skämtsam lapp att dela ut i samband med att elever har för bråttom med skolarbetet.

En skämtsam lapp att dela ut i samband med att elever har för bråttom med skolarbetet.

Boardgame_Introductions & socializing for beginners

Boardgame_Introductions & socializing for beginners

Något liknande för SI?

Något liknande för SI?

Välkomnande skylt till klassrumsdörren.

Välkomnande skylt till klassrumsdörren.