Chihuahuas

Utforska relaterade ämnen

Bạn muốn đưa web lên top google nhằm quảng cáo website, quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới. http://www.quangcaowebsites.com

Bạn muốn đưa web lên top google nhằm quảng cáo website, quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàng tiềm năng, tìm kiếm khách hàng mới. http://www.quangcaowebsites.com

This is Nette and Peep                                                                                         More

This is Nette and Peep More

Teddy the 11-week-old Chihuahua was born with a birthmark in the shape of a love-heart on his back

Adorable chihuahua was born with a heart-shaped birthmark on its back

Teddy the 11-week-old Chihuahua was born with a birthmark in the shape of a love-heart on his back

"But mom, I only chewed up da flowers to make this head band."

Cheeky Doxies, Crotchface, & Frenchie Side-eyes: Your Top Pup Pics Of The Week

"But mom, I only chewed up da flowers to make this head band."

Chihuahua, long-haired. My goodness, it looks like a calico Chihuahua!

Chihuahua, long-haired. My goodness, it looks like a calico Chihuahua!

Yes, i know, I'm beautiful

Yes, i know, I'm beautiful

I love my chihuahua.

I love my chihuahua.

Blue Belle | Apple Head Chihuahua Puppies aaaahhh!!!! I want one!!!!

Blue Belle | Apple Head Chihuahua Puppies aaaahhh!!!! I want one!!!!

hello ชิวาว่า 2016 https://www.youtube.com/watch?v=mSPSRRkkzA8

hello ชิวาว่า 2016 https://www.youtube.com/watch?v=mSPSRRkkzA8

Why, yes... I am a Chihuahua.

Why, yes... I am a Chihuahua.

Pinterest
Sök