Pinterest • Världens idékatalog

Skoldatateket i Nykvarn - en informationswebb om vad som är aktuellt i Nykvarns skolor när det gäller digitalt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Inläsningstjänst. Inlästa läromedel och skönlitteratur för Nilaskolan. Talböcker för den med tillstånd och ljudböcker för alla.

1

Åsså har jag dyslexi: Tillsammans är vi starka - UR.se

3

Stava Rex Logotype.Rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i Svensk text, speciellt för personer med dyslexi.

Hjälpmedelsinstitutet - Testa Kognitionssimulatorn. Upplev en klassrumssituation så som den kan vara för en elev med ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Detta bör alla lärare testa för att skapa förståelse för elevers situation.

Startsidan på dyslexi.org - om läs-, skriv- och räknesvårigheter.

från Bokus.com

Dyslexi : Från teori till praktik

1

UR Samtiden - Specialpedagogik: Dyslexi och andraspråk

2

Åsså har jag dyslexi: Skäms inte! - UR Skola

från Bokus.com

En liten bok om dyslexi

En liten bok om dyslexi. M. Ingvar. Vad händer egentligen i hjärnan när vi läser? Varför fungerar det inte alltid som tror att det ska med automatiseringen? Dyslexi är grekiska och betyder svårighet med orden. En engagerad och tillgänglig bok om dyslexi.

1