Dyslexi

Utforska relaterade ämnen

Åsså har jag dyslexi: Tillsammans är vi starka - UR.se

Åsså har jag dyslexi: Tillsammans är vi starka - UR.se

ILT Inläsningstjänst - Lyssna din väg till kunskap

ILT Inläsningstjänst - Lyssna din väg till kunskap

Multisensory instruction is a way of teaching that engages more than one sense at a time. For kids with reading issues like dyslexia, the use of sight, hearing, movement and touch can be helpful for learning. Here are a few of many possible examples of multisensory techniques teachers use to help struggling readers.

8 Multisensory Techniques for Teaching Reading

Multisensory instruction is a way of teaching that engages more than one sense at a time. For kids with reading issues like dyslexia, the use of sight, hearing, movement and touch can be helpful for learning. Here are a few of many possible examples of multisensory techniques teachers use to help struggling readers.

Skoldatateket i Nykvarn - en informationswebb om vad som är aktuellt i Nykvarns skolor när det gäller digitalt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Skoldatateket i Nykvarn - en informationswebb om vad som är aktuellt i Nykvarns skolor när det gäller digitalt stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och koncentrationssvårigheter.

Some people think of dyslexia as a learning issue that only involves reading. But brain differences associated with dyslexia can make a number of tasks difficult. Here's an overview of skills and behaviors dyslexia can affect.

Skills That Can Be Affected by Dyslexia

Some people think of dyslexia as a learning issue that only involves reading. But brain differences associated with dyslexia can make a number of tasks difficult. Here's an overview of skills and behaviors dyslexia can affect.

UR Samtiden - Specialpedagogik: Dyslexi och andraspråk

UR Samtiden - Specialpedagogik: Dyslexi och andraspråk

Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för barn med lässvårigheter, tex. dyslexi. Nypon har också specialpedagogiskt material, så som TRAS och StegVis. Allt för att underlätta för specialpedagoger, speciallärare och logopeder i deras arbete.

Nypon förlag ger ut lättlästa böcker för barn med lässvårigheter, tex. dyslexi. Nypon har också specialpedagogiskt material, så som TRAS och StegVis. Allt för att underlätta för specialpedagoger, speciallärare och logopeder i deras arbete.

Läs och skrivsvårigheter och dyslexi “Läs- och skrivsvårigheter kan vara svåra att upptäcka. SPSM erbjuder råd och stöd till pedagoger som stöter på läs- och skrivsvårigheter hos eleven.”

Läs och skrivsvårigheter och dyslexi “Läs- och skrivsvårigheter kan vara svåra att upptäcka. SPSM erbjuder råd och stöd till pedagoger som stöter på läs- och skrivsvårigheter hos eleven.”

Logopeden i skolan beskriver: Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten

Logopeden i skolan beskriver: Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten

In Swedish... Dyslexi och adhd kan bli nyckeln till framgång | www.skolvarlden.se

In Swedish... Dyslexi och adhd kan bli nyckeln till framgång | www.skolvarlden.se

Pinterest
Sök