Förhistorisk

Utforska relaterade ämnen

Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid. På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen. Landskapen har dock fortsatt en officiell ställning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också centrala kulturella identifikationer.

Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid. På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen. Landskapen har dock fortsatt en officiell ställning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också centrala kulturella identifikationer.

Petroglyphs and pictographs represent two distinctive methods for producing rock art. Petroglyphs are carved or pecked into an exposed rock surface, while pictographs are painted onto those surfaces.

Petroglyphs and pictographs represent two distinctive methods for producing rock art. Petroglyphs are carved or pecked into an exposed rock surface, while pictographs are painted onto those surfaces.

Prehistoric paintings in the central Sahara, some as old as eight thousand years.

Prehistoric paintings in the central Sahara, some as old as eight thousand years.

Bygg en förhistorisk kajak

Bygg en förhistorisk kajak

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Förhistorisk tid

Förhistorisk tid

Förhistoriskt DNA avslöjar hundens ursprung - Människans bästa vän, hunden, kan ha funnits långt längre än vi trott. En ny studie visar att hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Analyser av arvsmassan från en förhistorisk varg från Tajmyrhalvön i Ryssland visar att den var närbesläktad med den gemensamma föregångaren till dagens vargar och hundar. Skelettdel från hund. Foto: Love Dalén, cc-by-sa.

Förhistoriskt DNA avslöjar hundens ursprung - Människans bästa vän, hunden, kan ha funnits långt längre än vi trott. En ny studie visar att hundens föregångare skiljdes från vargen redan någon gång mellan 27 000 och 40 000 år sedan. Analyser av arvsmassan från en förhistorisk varg från Tajmyrhalvön i Ryssland visar att den var närbesläktad med den gemensamma föregångaren till dagens vargar och hundar. Skelettdel från hund. Foto: Love Dalén, cc-by-sa.

Lövstalöt – hålvägar. Ca 400 m SO avtagsvägen till Bälinge, vid fd E4. Under förhistorisk tid färdades man till häst eller till fots. Vägarna gick över torra marker, ofta på åsar. Så småningom nötte hästens hovar det lösa gruset och vid regn eroderade vägarna och hålvägarna bildades. Vägen på Uppsalaåsen var huvudväg till Norrland fram till mitten på 1600-talet då nuvarande landsväg byggdes. Vägsträckningen gick precis här där Björklingeån är grund och de resande kunde vada över ån.

Lövstalöt – hålvägar. Ca 400 m SO avtagsvägen till Bälinge, vid fd E4. Under förhistorisk tid färdades man till häst eller till fots. Vägarna gick över torra marker, ofta på åsar. Så småningom nötte hästens hovar det lösa gruset och vid regn eroderade vägarna och hålvägarna bildades. Vägen på Uppsalaåsen var huvudväg till Norrland fram till mitten på 1600-talet då nuvarande landsväg byggdes. Vägsträckningen gick precis här där Björklingeån är grund och de resande kunde vada över ån.

https://flic.kr/p/rvYgAG | Archaeological excavation, Lemnäset, Lesjön, Ångermanland, Sweden | Archaeologists from the Swedish National Heritage Board at an archaeological excavation of a prehistoric settlement at Lämnäset at lake Lesjön.    Arkeologer från Riksantikvarieämbetet vid arkeologisk utgrävning av förhistorisk boplats på Lämnäset vid Lesjön.  Parish (socken): Bodum Province (landskap): Ångermanland Municipality (kommun): Strömsund County (län): Jämtland Photograph by: Björn…

https://flic.kr/p/rvYgAG | Archaeological excavation, Lemnäset, Lesjön, Ångermanland, Sweden | Archaeologists from the Swedish National Heritage Board at an archaeological excavation of a prehistoric settlement at Lämnäset at lake Lesjön. Arkeologer från Riksantikvarieämbetet vid arkeologisk utgrävning av förhistorisk boplats på Lämnäset vid Lesjön. Parish (socken): Bodum Province (landskap): Ångermanland Municipality (kommun): Strömsund County (län): Jämtland Photograph by: Björn…

https://flic.kr/p/tgFbQQ | Archaeologist at work, Häggum, Västergötland, Sweden | Archaeological excavation of a prehistoric mound. An archaeologist from the Swedish National Heritage Board at work.  Arkeologisk undersökning av en förhistorisk gravhög. En arkeolog från Riksantikvarieämbetet i arbete.  Parish (socken): Häggum Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): Skövde County (län): Västra Götaland Photograph by: Björn Allard Date: 1958 Format: Colour slide…

https://flic.kr/p/tgFbQQ | Archaeologist at work, Häggum, Västergötland, Sweden | Archaeological excavation of a prehistoric mound. An archaeologist from the Swedish National Heritage Board at work. Arkeologisk undersökning av en förhistorisk gravhög. En arkeolog från Riksantikvarieämbetet i arbete. Parish (socken): Häggum Province (landskap): Västergötland Municipality (kommun): Skövde County (län): Västra Götaland Photograph by: Björn Allard Date: 1958 Format: Colour slide…

Pinterest
Sök