Pinterest • Världens idékatalog

Förhistorisk

Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid. På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen. Landskapen har dock fortsatt en officiell ställning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också centrala kulturella identifikationer.

pin 133
heart 10

Petroglyphs and pictographs represent two distinctive methods for producing rock art. Petroglyphs are carved or pecked into an exposed rock surface, while pictographs are painted onto those surfaces.

pin 622
heart 66
speech 1

Prehistoric paintings in the central Sahara, some as old as eight thousand years.

pin 305
heart 34

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Believed to be the biggest snake that ever existed -- Titanoboa, 48 feet long and 2,500 pounds on average.

pin 79
heart 28

Bygg en förhistorisk kajak

Förhistorisk tid

Lövstalöt – hålvägar. Ca 400 m SO avtagsvägen till Bälinge, vid fd E4. Under förhistorisk tid färdades man till häst eller till fots. Vägarna gick över torra marker, ofta på åsar. Så småningom nötte hästens hovar det lösa gruset och vid regn eroderade vägarna och hålvägarna bildades. Vägen på Uppsalaåsen var huvudväg till Norrland fram till mitten på 1600-talet då nuvarande landsväg byggdes. Vägsträckningen gick precis här där Björklingeån är grund och de resande kunde vada över ån.

Förhistorisk påsk

Fågler i religion, folklore och kultur. Fåglar spelar framträdande och skiftande roller i folklore, religion och kultur. Inom olika religioner fungera fåglar som budbärare eller präster, och ledare för en gudom, som i Makemakereligionen där Tangata manu på Påskön fungerade som hövdingar, eller som tjänare, som i fallet Hugin och Munin, två korpar som viskade nyheter i öronen på den nordiske guden Oden. De kan också fungera som religiösa symboler, som när Jona (hebreiska: יוֹנָה, duva)…