Förhistorisk

Utforska relaterade ämnen

Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid. På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen. Landskapen har dock fortsatt en officiell ställning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också centrala kulturella identifikationer.

Sverige är indelat i 25 landskap. Landskapen går tillbaka till förhistorisk tid. På 1600-talet blev i stället länen den centrala administrativa indelningen. Landskapen har dock fortsatt en officiell ställning, vilket uttrycks i officiella vapen och i kungahusets hertigtitlar. Landskapen utgör också centrala kulturella identifikationer.

Bygg en förhistorisk kajak

Bygg en förhistorisk kajak

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Othello, Alga

Världshistorisk atlas : från förhistorisk tid till nutid

Förhistorisk tid

Förhistorisk tid

Lövstalöt – hålvägar. Ca 400 m SO avtagsvägen till Bälinge, vid fd E4. Under förhistorisk tid färdades man till häst eller till fots. Vägarna gick över torra marker, ofta på åsar. Så småningom nötte hästens hovar det lösa gruset och vid regn eroderade vägarna och hålvägarna bildades. Vägen på Uppsalaåsen var huvudväg till Norrland fram till mitten på 1600-talet då nuvarande landsväg byggdes. Vägsträckningen gick precis här där Björklingeån är grund och de resande kunde vada över ån.

Lövstalöt – hålvägar. Ca 400 m SO avtagsvägen till Bälinge, vid fd E4. Under förhistorisk tid färdades man till häst eller till fots. Vägarna gick över torra marker, ofta på åsar. Så småningom nötte hästens hovar det lösa gruset och vid regn eroderade vägarna och hålvägarna bildades. Vägen på Uppsalaåsen var huvudväg till Norrland fram till mitten på 1600-talet då nuvarande landsväg byggdes. Vägsträckningen gick precis här där Björklingeån är grund och de resande kunde vada över ån.

Petroglyphs and pictographs represent two distinctive methods for producing rock art. Petroglyphs are carved or pecked into an exposed rock surface, while pictographs are painted onto those surfaces.

Petroglyphs and pictographs represent two distinctive methods for producing rock art. Petroglyphs are carved or pecked into an exposed rock surface, while pictographs are painted onto those surfaces.

Europe’s Oldest Natural Mummy Has Living Relatives. Last week, researchers announced that they have located living descendants of a prehistoric iceman discovered along the Italy-Austria border in 1991. Known as Ötzi, he is believed to have lived 5,300 years ago. The news of Ötzi’s living descendants is just the latest in a long of discoveries scientists have made regarding the mummy

Europe’s Oldest Natural Mummy Has Living Relatives. Last week, researchers announced that they have located living descendants of a prehistoric iceman discovered along the Italy-Austria border in 1991. Known as Ötzi, he is believed to have lived 5,300 years ago. The news of Ötzi’s living descendants is just the latest in a long of discoveries scientists have made regarding the mummy

Prehistoric paintings in the central Sahara, some as old as eight thousand years.

Prehistoric paintings in the central Sahara, some as old as eight thousand years.

Fågler i religion, folklore och kultur. Fåglar spelar framträdande och skiftande roller i folklore, religion och kultur. Inom olika religioner fungera fåglar som budbärare eller präster, och ledare för en gudom, som i Makemakereligionen där Tangata manu på Påskön fungerade som hövdingar, eller som tjänare, som i fallet Hugin och Munin, två korpar som viskade nyheter i öronen på den nordiske guden Oden. De kan också fungera som religiösa symboler, som när Jona (hebreiska: יוֹנָה, duva)…

Fågler i religion, folklore och kultur. Fåglar spelar framträdande och skiftande roller i folklore, religion och kultur. Inom olika religioner fungera fåglar som budbärare eller präster, och ledare för en gudom, som i Makemakereligionen där Tangata manu på Påskön fungerade som hövdingar, eller som tjänare, som i fallet Hugin och Munin, två korpar som viskade nyheter i öronen på den nordiske guden Oden. De kan också fungera som religiösa symboler, som när Jona (hebreiska: יוֹנָה, duva)…

https://flic.kr/p/rvYgAG | Archaeological excavation, Lemnäset, Lesjön, Ångermanland, Sweden | Archaeologists from the Swedish National Heritage Board at an archaeological excavation of a prehistoric settlement at Lämnäset at lake Lesjön.        Arkeologer från Riksantikvarieämbetet vid arkeologisk utgrävning av förhistorisk boplats på Lämnäset vid Lesjön.   Parish (socken): Bodum Province (landskap): Ångermanland Municipality (kommun): Strömsund County (län): Jämtland  Photograph by: Björn…

https://flic.kr/p/rvYgAG | Archaeological excavation, Lemnäset, Lesjön, Ångermanland, Sweden | Archaeologists from the Swedish National Heritage Board at an archaeological excavation of a prehistoric settlement at Lämnäset at lake Lesjön. Arkeologer från Riksantikvarieämbetet vid arkeologisk utgrävning av förhistorisk boplats på Lämnäset vid Lesjön. Parish (socken): Bodum Province (landskap): Ångermanland Municipality (kommun): Strömsund County (län): Jämtland Photograph by: Björn…

Pinterest
Sök