Gå vidare

Utforska relaterade ämnen

Don't take life so serious laugh about the whole damn thing instead & walk forward with good energy   Ta inte livet på så stort allvar skratta åt hela skiten istället & gå vidare med positiv energi.

Don't take life so serious laugh about the whole damn thing instead & walk forward with good energy Ta inte livet på så stort allvar skratta åt hela skiten istället & gå vidare med positiv energi.

Släpp och gå vidare

Släpp och gå vidare

We all go true challenging times but it's all about what you decide to see & feel. I do not se problems I see solutions challenges & blessings. So if I experience a problem. I shift awareness & try to se the lesson & blessing instead. For me It's easier to move forward with a mindset like that  #iamblessed  Vi alla går igenom utmanande tider men det handlar om vad du väljer att se och känna. Jag väljer att inte se problem jag ser lösningar utmaningar och välsignelser. Så om jag har problem…

We all go true challenging times but it's all about what you decide to see & feel. I do not se problems I see solutions challenges & blessings. So if I experience a problem. I shift awareness & try to se the lesson & blessing instead. For me It's easier to move forward with a mindset like that #iamblessed Vi alla går igenom utmanande tider men det handlar om vad du väljer att se och känna. Jag väljer att inte se problem jag ser lösningar utmaningar och välsignelser. Så om jag har problem…

du vet att det är dags att gå vidare när | En artikel som motiverar dig att ta nästa steg. Om du tvekar. | www.klarblacoaching.se

du vet att det är dags att gå vidare när | En artikel som motiverar dig att ta nästa steg. Om du tvekar. | www.klarblacoaching.se

att förlåta sig själv, släppa taget och gå vidare...

att förlåta sig själv, släppa taget och gå vidare...

Någonting att tänka på. Du behöver inte kunna allt för att gå vidare.

Någonting att tänka på. Du behöver inte kunna allt för att gå vidare.

Lösningsfocuserat ska de' va'. Varför skall man gräva i problemen då man kan lösa dem och gå vidare?

Lösningsfocuserat ska de' va'. Varför skall man gräva i problemen då man kan lösa dem och gå vidare?

Ibland behöver vi stänga böckerna och  göra "bokslut" för att gå vidare i livet. Det var den erfarenheten, där och då.  Nu är det dags för nya inspel och upplevelser och låta det "gamla"  vila på sin plats i memoarerna.

Ibland behöver vi stänga böckerna och göra "bokslut" för att gå vidare i livet. Det var den erfarenheten, där och då. Nu är det dags för nya inspel och upplevelser och låta det "gamla" vila på sin plats i memoarerna.

It doesn't matter what is in front of her Because of what is behind her!

It doesn't matter what is in front of her Because of what is behind her!

Gå vidare

Gå vidare

Pinterest
Sök