When Trilobites Ruled the World

When Trilobites Ruled the World

Experimentskafferiet - Geovetenskap.  In Swedish.  Here you will find experiments in the category Earth Sciences.  Earth science is the science of the planet Earth.

Experimentskafferiet - Geovetenskap. In Swedish. Here you will find experiments in the category Earth Sciences. Earth science is the science of the planet Earth.

and sadly us people are causing the 6th mass extinction

and sadly us people are causing the 6th mass extinction

De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok.I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och reflektionsunderlag.Arbetet med Leka och lära naturvetenskap och teknik ute började…

De beskrivna aktiviteterna följs av ett stort antal faktarutor som beskriver vilka ämnen som berörs och som barnen får möjlighet att uppleva. Faktarutorna är indelade i teknik, fysik, kemi, biolog och geovetenskap. Boken är tänkt att fungera både som metodbok och som faktabok.I boken finns också ett 30 sidor rikt illustrerat kopieringsunderlag som både kan användas som aktivitetskort och som diskussions- och reflektionsunderlag.Arbetet med Leka och lära naturvetenskap och teknik ute började…

images of trilobite fossils

images of trilobite fossils

6 typer av sanddyner http://www.purposegames.com/game/6-types-of-sand-dunes-quiz?l=18248  Typer av sanddyner, sanddyner, sand, sanddyner, vind, vindriktning, rådande vindriktning, vind, riktning, dyn, geovetenskap, naturvetenskap, morfologi, vetenskap, geographonic, naturgeografi, stjärna sanddyner, linjära sanddyner, Yardang, Yardangs , Barchan sanddyner, tvär sanddyner, vind, blåsa, blowout, 6, typ, geografi, geografiskt, geoveten

6 typer av sanddyner http://www.purposegames.com/game/6-types-of-sand-dunes-quiz?l=18248 Typer av sanddyner, sanddyner, sand, sanddyner, vind, vindriktning, rådande vindriktning, vind, riktning, dyn, geovetenskap, naturvetenskap, morfologi, vetenskap, geographonic, naturgeografi, stjärna sanddyner, linjära sanddyner, Yardang, Yardangs , Barchan sanddyner, tvär sanddyner, vind, blåsa, blowout, 6, typ, geografi, geografiskt, geoveten

Hurricane Formation click here: http://ift.tt/2iMmN0y

Hurricane Formation infographic

Hurricane Formation click here: http://ift.tt/2iMmN0y

A not-terrible breakdown of 5 of Earth's most Catastrophic mass extinction events

5 Of Earth's Most Catastrophic Life-Wiping Events

A not-terrible breakdown of 5 of Earth's most Catastrophic mass extinction events

Brachiopods are marine animals with two shells, an upper one and a lower one.

Brachiopods are marine animals with two shells, an upper one and a lower one.

El Niño finally showed up—and he’s not going to be doing us any favors.

El Niño finally showed up—and he’s not going to be doing us any favors.

Pinterest
Sök