Pinterest • Världens idékatalog

Tomas Varg: Söndagen den tjugofemte september 2016

Delling ( ≈ Den lysende as) er gud for solopgangen i den nordiske mytologi og er jættekvinden Nats tredje mand. De har sammen sønnen Dag. Delling (”den ljuse”) är morgonrodnadens gud i nordisk mytologi. Han tillhör asarnas ätt och är Natts tredje make och Dags far. Namnets betydelse är osäkert men det kan betyda ”den skinande eller den berömde”. Delling är väktaren av Balders boning i Mimers lund, vakande vid citadellet av Ásmegir Bredablicks portar. Ásmegir (gudarnas makt) var Asens…

1

I just saw my old boyfriend and it was beautiful and healing and painful at the same time. He was my everything for so long my one love before Dennis and when I left him I also left an entire community. A family. A whole life. I never went back. I never grieved the loss of him. It's been nine years and it's not until just now that I'm realizing I also left a piece of myself behind. We were madly in love but violently so. I never knew where I ended and where he began and this was why in the…

34
13
1

Rig (fornnordiska Ríg eller Rígr) är namnet på en fornnordisk gud i Eddadikten Rigstula (fornnordiska Rígsþula - Rígs visa) som beskriver hur Rig avlar fram de olika samhällsklasserna (trälar, karlar och jarlar). I inledningen till dikten står det att Rig är ett annat namn för Heimdall, som också beskrivs som mänsklighetens fader i Völuspa. I Rigstula berättas hur Rig, som är Heimdall i skepnad av en vandringsman, besökte olika hem på jorden och låg med kvinnorna på gårdarna. Med Edda…

1

Keep God first through singleness, dating, relationships and marriage and you can face anything that comes your way!

1.4k
370
4
från Bible Reasons

Putting God First

Seek God first! Matthew 6:33! Check out 25 Important Bible Verses About Putting God First

573
100

So here's the thing: you get multiple choice today: Busy is a choice. Stress is a choice. *Joy is a choice.* You get to choose. Choose well. Deciding first thing: "My choice is You, God, first and only." Ps.16:5MSG Choosing Joy!

360
43