Pinterest • Världens idékatalog

Barn med överlappande diagnoser : adhd, inlärningssvårigheter, Autism, Aspergers, Tourette, ångest mfl

Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera

3
1

Barn med överlappande diagnoser (2:a utgåvan)

2

Bra matematik för alla - Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Bra matematik för alla : Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

5

Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

Flickor med AD/HD

3
1

Doktor Joseph Mercola, som länge har studerat kostens inverkan på vår hälsa, sammanställde en lista på fem av de fem värsta födoämnen han anser att vi kan äta

1
Many people believe learning disabilities are a sign of low intelligence; the belief is wildly incorrect. Specific learning disabilities pose unique challenges for afflicted students and are very real, physiological conditions. 3 Facts of Learning Disabilities in the U.S. 4% to 6% Percentage of American students with a learning disability 1 in 2 Public school …

Many people believe learning disabilities are a sign of low intelligence; the belief is wildly incorrect. Specific learning disabilities pose unique challenges for afflicted students and are very real, physiological conditions. 3 Facts of Learning Disabilities in the U.S. 4% to 6% Percentage of American students with a learning disability 1 in 2 Public school …

162
19
1

Types of Learning Disorders: How to know the difference in learning delays

Types of Learning Disorders: How to know the difference in learning delays | ilslearningcorner.com

607
80
2

15 Kids Apps for Learning Disabilities

15 Favorite Apps for Kids with Learning Challenges | ilslearningcorner.com #appsforkids #bestappsforkids

41
6