Inlärningssvårigheter

Utforska relaterade ämnen

Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera
Barn med överlappande diagnoser : adhd, inlärningssvårigheter, Autism, Aspergers, Tourette, ångest mfl
Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.
Bra matematik för alla : Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Bra matematik för alla - Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Barn med överlappande diagnoser (2:a utgåvan)
Flickor med AD/HD

Flickor med AD/HD

8 reasons to stop eating sweets. Sugar's power and side effects, teeth, animal residues, trans fats and diseases, the environment, bacteria, high salt consumption, hyperactivity and learning difficulties.  Här är 8 skäl att bli sockerfri.8 anledningar att sluta äta godis. Sockrets makt och bieffekter, tänder, djurrester, Transfetter och sjukdomar, miljön, bakterier, hög saltkonsumtion, Hyperaktivitet och inlärningssvårigheter.
Doktor Joseph Mercola, som länge har studerat kostens inverkan på vår hälsa, sammanställde en lista på fem av de fem värsta födoämnen han anser att vi kan äta
Tax Day Someecards
Barn med överlappande diagnoser (2:a utgåvan)
Pinterest
Sök