Pinterest • Världens idékatalog

Barn med överlappande diagnoser : ADHD, inlärningssvårigheter, Asperger, Tourette, bipolär sjukdom med flera

3
1
från Bokus.com

Bra matematik för alla - Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

Bra matematik för alla : Nödvändig för elever med inlärningssvårigheter

5

Barn med överlappande diagnoser (2:a utgåvan)

2

Kenth Hedevåg är pedagog och arbetar med det neuropsykiatriska teamet i Stenungsund. Han föreläser om att skolan måste arbeta mer inkluderande med undervisning som passar fler barn. Skolan måste bli bättre på att möta elever med inlärningssvårigheter. Inspelat i januari 2015. Arrangör: Skolporten.

från Bokus.com

Flickor med AD/HD

3
1

Doktor Joseph Mercola, som länge har studerat kostens inverkan på vår hälsa, sammanställde en lista på fem av de fem värsta födoämnen han anser att vi kan äta

1

Barn med överlappande diagnoser (2:a utgåvan)

1
från Bokus.com

Flickor med AD/HD

1

Teknik tillsammans är ett undervisningsmaterial för barn i förskola till skolår 5

2