SKÅP, rokoko, 1700-talets andra hälft.

SKÅP, rokoko, 1700-talets andra hälft.

SKÅP, rokoko, 1700-talets andra hälft.

SKÅP, rokoko, 1700-talets andra hälft.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, omkring år 1900.

KLÄDSKÅP, 1800-talets andra hälft.

KLÄDSKÅP, 1800-talets andra hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1900-talets första hälft.

KLÄDSKÅP, 1800-talets andra hälft.

KLÄDSKÅP, 1800-talets andra hälft.

Pinterest
Search