Klassrumsidéer

Utforska relaterade ämnen

Start och igångsätting  av lektioner (1)

Att starta en lektion på effektivt sätt

Start och igångsätting av lektioner (1)

ljudnivå1

Klassrumsregler

ljudnivå1

Gratisskola.se  och gratisskole.dk  är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad.   På worksheet works  skapar du skräddar...

Gratisskola.se och gratisskole.dk är en fantastisk resurs med tusentals material och arbetsblad. På worksheet works skapar du skräddar...

Översikt av en #läraresuppdrag utöver undervisning - Redaktionsbloggen | Skolvärlden

Översikt av en #läraresuppdrag utöver undervisning - Redaktionsbloggen | Skolvärlden

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Blooms trappa

Blooms trappa

ljudnivå5

Klassrumsregler

ljudnivå5

Par på tid, kooperativt lärande

Par på tid, kooperativt lärande

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Kvarnbackaskolan startade det här läsåret upp ett arbete runt positivt beteendestöd. Det går ut på att vi arbetar gemensamt hela skolan med att stärka elevernas positiva beteenden och att vi är exp…

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Elevlett utvecklingssamtal. Före, under och efter.

Pinterest
Sök