Pinterest • Världens idékatalog

Hantera din stress : med kognitiv beteendeterapi

1

Psykologiguiden - KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi på Wikipedia

Så fungerar KBT | Psykolog Malmo

KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi

Fri från oro, ångest och fobier : råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi

Social fobi: effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi / Tomas Furmark #boktips #faktabocker #medicin #psykiska sjukdomar #fobier #social fobi #kognitiv beteendeterapi #kbt

2

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi : ett effektivt självhjälpsprogram

1

Sluta älta och grubbla, Olle Wadström

1
1

Från Göteborg till Umeå! Idag hade jag den äran att föreläsa om Motiverande samtal för Beteendeterapeutiska föreningen, BTF och Svenska föreningen för kognitiv-beteendeterapi, SvKBT Medlemmar på Umeå Universitet. Tack till alla som organiserade dagen! http://www.psy.umu.se/

2

http://www.psykologmalmo.se/kognitiv-beteendeterapi-kbt/ Kognitiv beteendeterapi - KBT . Få tips kring KBT, hur man söker och finne KBT-kontakt kopplat till högkostnadsskydd i Malmöregionen samt listning för "KBT Malmö 1177" och andra sökfraser för att finna rätt kontakt för dig.

Att leva med smärta: ACT som livsstrategi / Rikard Wicksell ... Författaren är en av grundarna till Sektionen för beteendemedicinsk smärtbehandling vid Karolinska sjukhuset. Här presenterar han metoden ACT som är en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi (KBT) med inslag av mindfulness. Boken vänder sig till den som vill förbättra sin tillvaro även om smärtan inte försvinner. #medicin #smärta

Ingen panik: fri från panik- och ångestattacker i 10 steg med kognitiv beteendeterapi: kompletterad med ACT / Per Carlbring, Åsa Hanell..............Forskning visar att självhjälpsbehandling med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) har mycket god effekt vid paniksyndrom. Mellan 90 och 95 procent är diagnosfria efter tio veckors behandling. #boktips #faktabocker #psykiatri #behandlingsmetoder #panik #ångest

BTF - Beteendeterapeutiska föreningen

Tankefällor och hur man bryter dem

Bra summering av KBT!!

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

Grundläggande psykoterapiutbildning, KBT

Cognitive Behavioral Therapy http://www.health.gov.bc.ca/library/publications/year/2007/MHA_CognitiveBehaviouralTherapy.pdf

107
13